Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Shooting World Kft. által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók, regisztráció: 1.1 A Shooting World Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a www.shootingworld.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve – változtatás nélkül – kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket. 1.2 Amennyiben a Vevő a Shooting World Kft.-nél nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot. 1.3 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért. 1.4 Fegyver, lőszer vagy egyéb engedélyhez kötött termék az oldalról kiszállítással nem rendelhető! Ezen termékek a rendelés visszaigazolását követően csak és kizárólag személyesen vehetők át üzletünkben! 2.A szerződés létrejötte A www.shootingworld.hu weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre. 3.Szállítási feltételek A www.shootingworld.hu weboldalon található honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Shooting World Kft. nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani. 4.Árak, fizetési mód, fizetés 4.1 Az Eladó az árváltozás és tévedés  jogát fenntartja. 4.2 A www.shootingworld.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási feltételek menüpont tartalmazza. 4.3 A www.shootingworld.hu weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét. 5.A felelősség korlátozása 5.1 A Shooting World Kft. nem vállal felelősséget a www.shootingworld.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. “spam”-ek által okozott károkat is. 5.2 Továbbá, a Shooting World Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be: ˇ az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat; ˇ bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást; ˇ a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás; ˇ bármilyen adatvesztés; ˇ bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése; ˇ bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban. 6 A termék visszaszolgáltatása 6.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. 6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli. 7.A személyes adatok védelme A Shooting World Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Shooting World Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit. A Shooting World Kft. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a Shooting World Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg. 8.Egyéb feltételek A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.